Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, u suradnji s projektnim partnerima, proveo je istraživanje kretanja i trendova na tržištu rada na području Splitsko-dalmatinske županije.

Anketno istraživanje je provedeno u razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine pomoću 6 strukturiranih upitnika: za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola, učenike osnovnih i srednjih škola, nezaposlene, poslodavce te IRI sektor. Istraživanje je provedeno na području Splitsko-dalmatinske županije, a sudjelovanje je bilo dobrovoljno i anonimno. U istraživanju su sudjelovale 42 osnovne i 21 srednja škola, a anketirano je ukupno 241 (65%) nastavnika i stručnih suradnika osnovnih škola te 135 (4,3 %) nastavnika i stručnih suradnika koji rade u srednjim školama, zatim 834 (9%) učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola, 567 (6,6%) trećih i četvrtih/petih razreda srednje škole, 183 poslodavca, 100 nezaposlenih osoba te 13 predstavnika IRI sektora.

Fokus istraživanja bio je usmjeren na obrazovne afinitete učenika te buduće planove rada i zapošljavanja, ali i na mogućnosti integracije na suvremeno tržište rada nakon završenog obrazovanja iz perspektive poslodavaca.

Temeljem podataka prikupljenih tijekom istraživanja, izrađen je javni dokument „Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije” te revidirana postojeća „Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije“. Navedeni dokumenti dostupni su za preuzimanje na našim internet stranicama.

Rezultati istraživanja tržišta rada predstavljeni su u osnovnim i srednjim školama na području Splitsko-dalmatinske županije početkom 2020. godine.