LOKALNIM PARTNERSTVOM DO SVIJETA RADA
RS1 10.7.18.2

Aktivnosti projekta nastoje povećati zapošljivost, posebice ranjivih skupina, potaknuti razvoj novih, kvalitetnih radnih mjesta kroz podršku (samo)zapošljavanja, poduzetništva i društvenog poduzetništva.

Svi partneri radit će na stvaranju okvira za daljnju razmjenu iskustva i rezultata ovog projekta i svih paralelnih projekata na lokalnim, županijskim i nacionalnim, ali i međunarodnim razinama te se očekuje prijenos rezultata i outputa na velik broj drugih organizacija, županija, pa i država.

Projekt „Lokalnim partnerstvom do svijeta rada“ bavi se problemom nezaposlenosti, socijalne isključenosti i negativnih demografskih kretanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Projekt je ugovoren 14.svibnja 2018.g. pod oznakom UP.01.3.1.01.0090, s predviđenim trajanjem od 24 mjeseca, a iznos bespovratnih sredstava je 1.988.077,50 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore.

 

Nositelj projekta je Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, a partneri na projektu su JU RERA, Centar za održivi razvoj, HUP, Grad Split, TOMS, Zdravi grad, SDŽ, Domine, Učilište Virtus, Udruga nezaposlenih SDŽ i Zadruga za etično financiranje ZEF.

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA
 • unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost LPZ-a Splitsko-dalmatinske županije
 • unaprjeđenje zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana, a posebice ranjivih skupina SDŽ-a.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 • Detaljna analiza tržišta rada koja će uključiti sve ciljne skupine, a koja će se koristiti kao temelj za identificiranje ključnih problema i prijedloga za njihovo rješavanje;
 • Izrada javnog dokumenta „Kretanja i trendovi na tržištu rada“ – koji će identificirati deficitarna zanimanja, profil i dinamiku kretanja na tržištu rada, te sadržavati informacije i preporuke za tražitelje posla, poslodavce, obrazovne institucije, JLS-ove, PPI-jeve i udruge;
 • Ažuriranje „Strategije razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije“;
 • Predlaganje prioritetnih projekata i programa, uključivo i programa obrazovanja te poticanje poduzetništva, kako bi se omogućilo učinkovitije ostvarenje ciljeva SRLJP SDŽ;
 • Informativno-edukacijska događanja projekta kojima je cilj jačanje svijesti o važnosti aktivnog pristupa obrazovanju, zapošljavanju i samozapošljavanju te poticanje povezivanja i suradnje svih dionika na tržištu rada;
 • Ulaganje u kapacitete LPZ-a i njihovih članica s ciljem unaprjeđenja održivosti, vidljivosti i utjecaja LPZ-a u zajednici, članske baze i suradnje na lokalnoj, županijskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, uz razvijanje mehanizama, mjera i aktivnosti za ostvarenje ciljeva SRLJP SDŽ.
ŠTO VAM NUDIMO?

Za nezaposlene i tražitelje posla

 • Informativno-edukacijska predavanja o poduzetništvu
 • Radionice o pokretanju vlastitog poduzeća
 • Poslovno mentoriranje
 • Subvencioniranje programa osposobljavanja, prekvalifikacije i/ili usavršavanja
 • Animacijsko-informativna predavanja za ranjive skupine
 • Radionice za članove udruga i korisnike socijalnih usluga

 

Za poslodavce

 • Sudjelovanje na sajmovima „Tjedan poslovnih mogućnosti“
 • Povezivanje s tražiteljima posla

 

Za obrazovne ustanove

 • Mentorska podrška u osmišljavanju obrazovnih programa usklađenih s potražnjom na tržištu rada
 • Informativne radionice
 • Stručni skup
 • Sudjelovanje na sajmovima „Tjedan poslovnih mogućnosti“

Pratite našu internet i facebook stranicu za informacije o terminima,

kao i mogućnostima sudjelovanja u projektnim aktivnostima.